از فرمانداری تماس گرفتن برم پای صندوق رای؛ چون صندوق سیار بود و سه چهارتا روستا باید بریم قبول کردم .

2015-2016 Mokum.place