چه چیزهایی به شما آرامش میده؟ .
سکوت. موسیقی خوب. همجواری خانواده. طبیعت. ‎- Myri∂m
چه سوال سختی ! ‎- حوسین
گاهی همه چیز گاهی هیچ چیز.بنابراین بنظرم آرامش چیزی درونیست ‎- farzaaneh
، خطاطی، موسیقی بدون کلام، کتاب خوندن، صحبت با مادر، طبیعت ‎- ElnazGh
تنهایی ‎- alawee
سکوت طبیعت. صدای طبیعت ‎- Maryamss
خواب ‎- Aliusha
ممنون دوستان، کاش بقیه هم مشارکت میکردن ‎- Ehsan Sh
کتاب و موسیقی ‎- جولیا پندلتون