چه چیزهایی به شما آرامش میده؟ .
سکوت. موسیقی خوب. همجواری خانواده. طبیعت. ‎· Myri∂m
چه سوال سختی ! ‎· حوسین
گاهی همه چیز گاهی هیچ چیز.بنابراین بنظرم آرامش چیزی درونیست ‎· farzaaneh
، خطاطی، موسیقی بدون کلام، کتاب خوندن، صحبت با مادر، طبیعت ‎· ElnazGh
تنهایی ‎· alawee
سکوت طبیعت. صدای طبیعت ‎· Maryamss
خواب ‎· Aliusha
ممنون دوستان، کاش بقیه هم مشارکت میکردن ‎· Ehsan Sh
کتاب و موسیقی ‎· جولیا پندلتون