همنشینی، همصحبتی و شنیدن صحبت‌های چه کسی به شما آرامش میده؟ .
مادرم، دو تا از دوستام ‎- ElnazGh
پدر و مادر ‎- جولیا پندلتون
مرغ و سکوت زیباش ‎- Mardetanha
پدر و پدربزرگ ‎- SaeedTheGiraffe ?
همسرم فقط از جهت آرامش.یعنی تنها کسی که بتونه آرومم کنه وگرنه از مصاحبت دوستان هم لذت میبرم اما توان آرامش دادن رو ندارن ‎- farzaaneh
به امید خدا همسرم ‎- hadi
@hadinik: :))) ‎- farzaaneh
@hadinik: :)))) ‎- ardvisoor