همنشینی، همصحبتی و شنیدن صحبت‌های چه کسی به شما آرامش میده؟ .
مادرم، دو تا از دوستام ‎· ElnazGh
پدر و مادر ‎· جولیا پندلتون
مرغ و سکوت زیباش ‎· Mardetanha
پدر و پدربزرگ ‎· SaeedTheGiraffe ?
همسرم فقط از جهت آرامش.یعنی تنها کسی که بتونه آرومم کنه وگرنه از مصاحبت دوستان هم لذت میبرم اما توان آرامش دادن رو ندارن ‎· farzaaneh
به امید خدا همسرم ‎· hadi
@hadinik: :))) ‎· farzaaneh
@hadinik: :)))) ‎· ardvisoor