شبکه اجتماعی امروز را نمیشه با شبکه اجتماعی 10 سال پیش مقایسه کرد؛ الان نصف ایران عضو شبکه های اجتماعی هستن .