یک بار برای آقای هاشمی نوشتم که معمولا وقتی ما وارد محوطه مجلس می‌شویم برخی از محافظان مجلس فریاد می‌زنند مرگ بر معین‌فر / گردن کلفت کافر. و کافر را هم به فتح ف می‌گویند. لطفا خواهش می‌کنم به آقای یارمحمدی بفرمایید در اینجا کافَر نادرست است، کافِر (به کسر ف) صحیح است. مگر اینکه ضرورت شعری ایجاب کند. البته نفهمیدم که نامه من چه شد اما دیدم که ایشان وقتی نامه را خواندند طبق معمولشان خندیدند. بنابراین تنها وظیفه ما این بود که تذکر بدهیم فارسی را درست بخوانند.