خدا مرحوم شل سیلورستاین را مورد رحمت واسعه خودش قرار بدهد. ان‌شاءالله .