باید اعتراف کنم پیش از این بارها و بارها کتاب دنیای سوفی و راز فال ورق یوستین گوردر را به بقیه پیشنهاد دادم. اسمایلی مشارالیه در قتل نفس .
راز فال ورق خیلی خوب بود ‎· Myri∂m
منم :))) ‎· ardvisoor