منتظر ویژه‌نامه آخر سال همشهری داستان و داستان صوتی‌های همراهش هستم؛ بخصوص داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی .