وی که به چهاربار حبس ابد محکوم شده است قصد دارد پس از آزادی از زندان به عنوان سفیر صلح سازمان ملل در خاورمیانه به جامعه جهانی خدمت کند. .