گفتگوهای اوریانا فالاچی را می‌خونم؛ بخش آخر مصاحبه با محمدرضا پهلوی .
چرا شما خونه تكونى نمى كنيد؟ همه اش از اينا مى خونيد :/ ‎- بــــــــــاران!