وبلاگ های انگلیسی زبان هم همینطور از رونق افتادن؟ .
نه ، حداقل معروف هاشون. البته تغییر ماهیت دادن اکثرن و به شکل سایت یا مجله در اومدن ‎· Mamad