نصف بیشتر قارچ ها را خام خام خوردیم .

2015-2016 Mokum.place