تور استانبول ۵ شب 780 تومن، باور کردنیه؟ .
بریم آقا بریم ‎· Myri∂m
هتلش داغونه صد در صد ‎· سعید ©
دیروز برای من اس اومد ۸ روز ۵۹۰ تومن ‎· hadi
من فکر می کردم یه تور خوب با هتل درست درمون یه چیز حدود 2 تومن باشه ! ‎· Caspian
@caspianir: تو عید و سالهای قبل تور استانبول سه تومن در میومد ولی امسال اوضاع خرابه ‎· hadi
این لینک که دادی جالب بود تور کیش هم زده بود ۳۵۰ تومن چه ارزون !!! ‎· Caspian