شب‌های روشن داستایفسکی آخرین کتاب تعطیلات .
کتاب خوبی بود، البته من همیشه شوهر رو بیشتر دوست داشتم تو داستان های کوتاهش:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?