بهترین کتاب‌های کودکی من سری (کتاب خوب برای بچه‌های خوب) از مهدی آذریزدی و سری (به من بگو چرا؟) از آرکادی لئوکوم بودن #2April .
البته قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب ‎· Ehsan Sh
منم خوندمشون :) ‎· Mamad
قصه های خوب برای بچه های خوبو راهنمایی بودم خوندم ‎· SaeedTheGiraffe ?