جادی نشون داده وبلاگ نویسی هنوز نمرده .
دکتر مجیدی هم :دی البته ایشون دیگه سایت شده وبلاگش ‎· Mamad