اگر به انگلیسی کاملا مسلط نیستید، ترجیح میدین فیلم‌های انگلیسی زبان را: .
با زیرنویس تماشا کنید یا با دوبله ببینید؟ ‎- Ehsan Sh
تو دو دوره ی مختلف دوتا گرایش متفاوت داشتم، وقتی تقریبا هیچی انگلیسی بلد نبودم دوبله رو دوست داشتم، وقتی یه مقدار متوسطی بلد بودم زیرنویس فارسی و بعدها انگلیسی رو ترجیح میدادم ‎- SaeedTheGiraffe ?
همیشه زیرنویس. دوبله دوست ندارم اصلا. حس فیلم خراب میشه ‎- Myri∂m
زیرنویس ‎- ardvisoor
بعضی دوبله ها حس خوبی دارن مثل دوبله پدرخوانده ‎- Ehsan Sh