۳۱ فروردین ۱۳۶۵/ امروز سی ساله شدم .
مبارکه ‎- ava
@ava: ممنون ‎- Ehsan Sh
مبارکه :) ‎- ardvisoor
چه حسى دارى؟؟ ‎- Afarin
تولدت مبارک پیرمرد ‎- alawee
تولدت مبارک ‎- جولیا پندلتون
تولدتون مبارک :) ‎- بــــــــــاران!
ایشالا صد ساله شی ‎- مستانه
@ardvisoor: تنکیو ‎- Ehsan Sh
@afarin08: حس بچه ها وقتی میرن کلاس سوم راهنمایی ‎- Ehsan Sh
@alawee: هیچکی بهمون نگفت بابابزرگ ‎- Ehsan Sh
@mousaviam2: تشکر ‎- Ehsan Sh
@mastaneh: انشالا شما دویست ساله بشین ‎- Ehsan Sh
@ehsan957 لوووووول تنکس ‎- مستانه
امان از سی سالگی :) تولدت مبارک :) ‎- hadi
@hadinik: امان امان ‎- Ehsan Sh
میبارکه به به ‎- farahnaaz
متشکرم ‎- Ehsan Sh
تولدت مبارک ‎- Arvand
سپاسگزارم ‎- Ehsan Sh
مبارکه ‎- فوهاد صا.
مبارکه :) ‎- Mamad
تولدتون مبارک ، ایشالا تولد 120 سالگی :) ‎- Horizon
@foadsa: @mirzaie @horizon ممنونم رفقا ‎- Ehsan Sh
تولدت مبارک باشه :) ‎- adomide
مبارک باشه ‎- Marjjan
سوال ! من که متولد 30 آذر 62 هستم الان چند سالمه پس! نمیخواد بگید :| ‎- Mamad
@mirzaie: زياد بش فكر نكن ممد :)) ‎- Afarin
@afarin08: :| ‎- Mamad
@adomide: @marjjan ممنونم ‎- Ehsan Sh
تولدت مبارک:) ‎- Aliusha
tanx ‎- Ehsan Sh