۳۱ فروردین ۱۳۶۵/ امروز سی ساله شدم .
مبارکه ‎· ava
@ava: ممنون ‎· Ehsan Sh
مبارکه :) ‎· ardvisoor
چه حسى دارى؟؟ ‎· Afarin
تولدت مبارک پیرمرد ‎· alawee
تولدت مبارک ‎· جولیا پندلتون
تولدتون مبارک :) ‎· بــــــــــاران!
ایشالا صد ساله شی ‎· مستانه
@ardvisoor: تنکیو ‎· Ehsan Sh
@afarin08: حس بچه ها وقتی میرن کلاس سوم راهنمایی ‎· Ehsan Sh
@alawee: هیچکی بهمون نگفت بابابزرگ ‎· Ehsan Sh
@mousaviam2: تشکر ‎· Ehsan Sh
@mastaneh: انشالا شما دویست ساله بشین ‎· Ehsan Sh
@ehsan957 لوووووول تنکس ‎· مستانه
امان از سی سالگی :) تولدت مبارک :) ‎· hadi
@hadinik: امان امان ‎· Ehsan Sh
میبارکه به به ‎· farahnaaz
متشکرم ‎· Ehsan Sh
تولدت مبارک ‎· Arvand
سپاسگزارم ‎· Ehsan Sh
مبارکه ‎· فوهاد صا.
مبارکه :) ‎· Mamad
تولدتون مبارک ، ایشالا تولد 120 سالگی :) ‎· Horizon
@foadsa: @mirzaie @horizon ممنونم رفقا ‎· Ehsan Sh
تولدت مبارک باشه :) ‎· adomide
مبارک باشه ‎· Marjjan
سوال ! من که متولد 30 آذر 62 هستم الان چند سالمه پس! نمیخواد بگید :| ‎· Mamad
@mirzaie: زياد بش فكر نكن ممد :)) ‎· Afarin
@afarin08: :| ‎· Mamad
@adomide: @marjjan ممنونم ‎· Ehsan Sh
تولدت مبارک:) ‎· Aliusha
tanx ‎· Ehsan Sh