با مسئول حراست واحد استانی یه دعوای درست و حسابی کردم .
اورین بزنش:دی ‎· مستانه
@mastaneh: زورم نمیرسه، همون دعوای کلامی کافی بود ‎· Ehsan Sh
@ehsan957: پس فوش کشش کن:)))) ‎· مستانه