از اونایی که خودشون را با پسوند خانم/آقا خطاب میکنن بدم میاد؛ میگه من آقای فلانی هستم خانم فلانی هستم؛ جنسیتتون مشخصه لازم نیست بگین .