صفحه کلید استاندارد فارسی را روی سیستم محل کار نصب کردم تا برای یک نیم‌فاصله لازم نباشه از هفت خوان رد بشم .