یک هفته‌ای هست دارم با ممرایز زبان می‌خونم روزانه 5 دقیقه .