آلبوم کیش مهر شهرام ناظری خریدم، خیلی بی‌کیفیت رایت شده بود https://t.co/uBbqwxtnKc .