بابت معرفی ممرایز خیلی ازتون ممنونم، در عرض دو هفته بدون اینکه وقت خاصی براش بذارم ۹۰ تا لغت جدید یاد گرفتم @bashool @eliafen .