بعد از سال۵۷ در ایران چندین و چند انقلاب در ایران به وقوع پیوسته که هر یک عظیم‌تر از انقلاب ۵۷ .
نام ببر ؟ ‎· Mamad
انقلاب عقیدتی، انقلاب فرهنگی، انقلاب هویتی و .... ‎· Ehsan Sh