۱۳۳تا از۴۰۰تا لغت را حفظ کردم #ممرایز #memrise .
اگر لغت رو در کانتکس -فکر کنم بشه زمینه- یاد بگیرین از حفظ کردن خیلی بهتره ها، مثلا کتاب داستان بخونین و لغت رو از داخل داستان بیاموزید ‎- SaeedTheGiraffe ?
مسلما ‎- Ehsan Sh