اول فارسی ساز پارسا99 بعد این بعد winamp https://t.co/4SFmGdTUHH .
پارسا نود و نه :)))) یادش بخیر ‎- SaeedTheGiraffe ?
سی دیش رو دارم هنوز! ‎- Mamad