واژه‌ای به نام Orwellian، چه جالب .
چه قسمتیش جالبیت داره؟ ‎- ElnazGh
@elnaz_gh: اسم یه نویسنده معاصر شده واژه جدید ‎- Ehsan Sh