واژه‌ای به نام Orwellian، چه جالب .
چه قسمتیش جالبیت داره؟ ‎· ElnazGh
@elnaz_gh: اسم یه نویسنده معاصر شده واژه جدید ‎· Ehsan Sh