رفتیم ۵۰ کیلو آلبالو را دیدیم .
خیلی بد بود، پشیمونم از دیدنش ‎· ElnazGh
خوب نبود ‎· Ehsan Sh