رفتیم ۵۰ کیلو آلبالو را دیدیم .
خیلی بد بود، پشیمونم از دیدنش ‎- ElnazGh
خوب نبود ‎- Ehsan Sh