ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم؛ ورود شمس را به برج جوزا تبریک عرض می‌کنم .
مشتری و مه کی قران کنند؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
فعلا که قران مریخ و زحل را شاهدیم که معروف است به نحس اکبر ‎· Ehsan Sh