از دندانپزشکی برگشتم، دکتر محترم اعتقادی به استفاده از دستکش نداشت .

2015-2016 Mokum.place