از ساعت 4 دندون مثلا عصب کشی شده‌ام به شدت درد می‌کنه، روزه بودم نمیشد مسکن بخورم حالا هم که افطار شده خانم می‌گه اول آبجوش بعد قرص .