کسی میدونه معنی عبارت «بستر سنجاب» توی شعر فارسی چیه؟ .
حدس من به نرمی پوست سنجاب میره، اصل شعرم بذارین شاید کمک کنه ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ظاهرا اصطلاحی هست و اینکه ربطی هم به آتش و خاکستر داره، هرجایی بستر سنجاب اومده در کنارش صحبت از آتش بوده ‎· Ehsan Sh
چنتا نمونه رو دیدم، انگار اشاره به جای خیلی راحت و پر از نرمی داره، بازم مطمئن نیستم البته، ازون طرف بستر سنجاب رو درخته و درختم با آتش رابطه داره ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: نکته قابل تآملی بود ‎· Ehsan Sh
فقط هم توی شعر شاعران قرن 10 و 11 استفاده شده: وحشی بافقی، عرفی شیرازی، محتشم کاشانی، صاپب تبریزی، بیدل دهلوی ‎· Ehsan Sh
خار صحرا زیر پایش بستر سنجاب بود. با استناد به این احتمالا معنی نرمی میده ‎· ElnazGh
@elnaz_gh: @saeedgreen معنی نرمی را داره ولی فکر میکنم ربطی هم به آتش داشته باشه، البته این حدس منه ‎· Ehsan Sh