۳۵۹ لغت، کورس ۴۰۰ لغت تافل داره تموم می‌شه #ممرایز .