امروز رفته بودیم پیکنیک و تازه متوجه نتیجه‌ی فوق‌العاده والیبالیست ها شدیم، دمشون گرم .