امسال توفیق باشه توی ماه مبارک می‌خوام «مقالات شمس تبریزی» را بخونم .