شاید برایتان جالب باشد که خود واژه ژرمن، واژه ایرانی است؛ همان اهریمن است. این ادعای لایبنیتزهست .
چه جالب ! :) ‎- Mamad
این فیدت مثل حرفای بابا بزرگه تو فیلم مای بیگ گریک ودینگ هست :دی ‎- MaryaM
@mimbs: :)) ‎- Ehsan Sh