بزنید شبکه چهار و برنامه معرفت و صحبت‌های دکتر دینانی را پیگیری کنید .

2015-2016 Mokum.place