بعد از ارج، پارس خزر تنها برند با کیفیت ایرانیه .
ارج تکنولوژیش قدیمه و پارس خزر هم محصولات جدید همه با تکنولوژی چین نچندان با کیفیت. زیاد جای تقدیر و تشکر ندارن. ‎- Mamad
پارس خزر رو من هم راضیم ازش کیفیتشون خوبه ‎- alawee
تکنولوژی پلوپز پارس خزر یه دونه س :))) ته دیگ دار پلو درست میکنه ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: چون تکنولوژی ژاپن هست. پلوپز ناسیونال ‎- Mamad