از بین آهنگ‌های حبیب «قبله آمال» رو بیش‌تر از بقیه دوست دارم. شعری از ایرج میرزا .