به امید حذف فرانسه، آلمان، انگلیس، ولز، پرتغال، اسپانیا، روسیه، ایرلند :-) .