اگر یه روز آرون رمزی هت تریک کنه چه اتفاقی می‌افته؟ :دی .