تا حالا فکر می‌کردم «مالیخولیا» یه واژه‌ی فرنگیه، الان توی مقالات شمس دیدم بعد سرچ زدم دیدم توی اشعار سنایی و سوزنی و مولوی هم هست .