۵۰روز مداوم توی ممرایز زبان خونده بودم دیروز کامل نخوندم، استریکم شد صفر .

2015-2016 Mokum.place