این روزها بهترین بازیکن والیبال ما شهرام محمودیه .
بازیکن خویه ولی خراب هم زیاد میکنه. غفور بهتر بود نمیدونم چرا نیست ‎- طغرل
@toghrol: مصدومه ‎- Ehsan Sh
@ehsan957: آهان امیدوارم به المپیک برسه ‎- طغرل