مامان یه لغت فرانسویه، توی موتزارت‌هام رسیدم به این آهنگ Ah! vous dirai-je, maman متوجه شدم .