پیشنهاد می‌کنم مستند قضیه شکل اول، شکل دوم ساخته عباس کیارستمی را تماشا کنید .