کانال دیجی‌کالا توی تلگرام بعضی متن‌ها را بولد کرده، چطوری؟ .