توی کتاب رزیتا خاتون متن دفاعیات سیدمهدی شجاعی در دادگاه مطبوعات را خوندم، دعواهای دهه هفتاد عقیدی بوده الان شده دعوا سر دزدی بیشتر .