معادل فارسی پیشنهادی‌تون برای Modal چیه؟ .
نمونه میشه سمپل ! مدل :| ؟ ‎- Mamad
@mirzaie: مدل نه مُدال ‎- Ehsan Sh
@ehsan957: اوه ! بی دقتی کردم. کیفیتی! ‎- Mamad